Hledání zapomenutých stop dřevařů na Šumavě

Přednáší: Tereza Blažková
Prezentace posluchače zavede na střední Šumavu, především do odlehlých oblastí Modravských plání, ale také do krajiny Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Několikaletý projekt, založený na terénním výzkumu zdejší krajiny a studiu archivních dokumentů, ukázal na proměny, vývoj krajiny a jejího osídlení vlivem industrializace. Industrializace Čech na Šumavě způsobila významné krajinné změny, neboť její lesy posloužily jako surovinové zázemí pro expandující průmyslovou Prahu. Byl to šlechtický rod Schwarzenbergů, který se chopil příležitosti vyplnit mezeru na pražském trhu s potřebným palivovým dřívím, zakoupil příslušné lesní pozemky a naplánoval a vybudoval na samém začátku 19. století ohromný plavební systém k dopravě lesního bohatství do průmyslových odbytišť. Prezentace představí zaniklé a zanikající pozůstatky činnosti dřevařů 19. století, ukáže známé, ale především pak dosud neprozkoumané stopy jejich činnosti po vzoru britské industriální archeologie.