Mikrosvět, makrosvět a kvantová biologie

Přednáší: Tomáš Mančal
Ani s blížícím se stoletým výročím kvantové teorie v její dnešní podobě se nezdá, že by se fyzikální komunita v brzké době shodla na její interpretaci. Na příkladu kvantové biologie ukážeme, jak různé “privátní” interpretace kvantové mechaniky, ztěžují mezioborovou komunikaci uvnitř fyziky a chemie. Uvedeme do teorie primárních procesů ve fotosyntéze a pokusíme se ukázat, že kvantová revoluce, ke které zdánlivě došlo v biologii po roce 2007, je výsledkem nedorozumění mezi různými obory fyziky. Na základě teorie fotosyntetických procesů budeme ilustrovat některé základní interpretační problémy kvantové mechaniky a jejich možná řešení.