Mechanismus a Gödelova věta

Přednáší: Štěpán Holub
Gödelovy věty o neúplnosti podle některých myslitelů dokazují, že lidská mysl není strojem. Tento argument i jeho odmítání mají dlouhou tradici sahající k samotnému Gödelovi. Cílem semináře je představit základní obrysy tohoto sporu a pokusit se identifikovat filosofické problémy, které brání tomu spor definitivně uzavřít.