Proměna bezpečnosti v dobách nejistoty: Obavy z ruské hybridní války v České republice

Přednáší: Jan Daniel; Jakub Eberle
Přednáška představí širší výzkumný projekt analyzující sociální konstrukci hrozeb spojených s takzvanou hybridní válkou v České republice po roce 2014. Konkrétně se zaměříme na rekonstrukci a vysvětlení širších společenských kontextů, díky nimž došlo k označení hybridní války a s ní spojených dezinformací jako hrozby pro národní bezpečnost České republiky.