Populační změny v antropocénu: Proč některá zvířata ubývají a jiná přibývají

Přednáší: David Storch
Světový fond na ochranu divoké přírody (WWF) už před časem oznámil, že od sedmdesátých let ubyly populace volně žijících obratlovců nejméně o dvě třetiny. Podrobný pohled na dostupná data ale ukazuje jiný a mnohem komplexnější obrázek populačních změn. Pokusím se předvést různé metodologické pasti při interpretaci dat a na příkladu jedné dobře studované (a mně osobně blízké) skupiny ukázat, co vše lze ze změn velikosti populací vyvozovat.