Příběhy sucha

Přednáší: Markéta Zandlová
Ve svém vystoupení představím multidisciplinární projekt Příběhy sucha, v němž sledujeme vzájemné působení člověka a vody, respektive jejího nedostatku, ve dvou lokalitách na jižní Moravě. V týmu sociálních vědců, geografů, krajinných ekologů a bioklimatologů vycházíme z toho, že sucho vzniká v průniku mnoha socio-přírodních dějů, praxí, vědění, způsobů rozumění i emocí, které se skládají v unikátní mnohočetné formace - „příběhy sucha“. Skrze jejich zkoumání chceme porozumět tomu, jak se děje/dělá sucho na jižní Moravě, s plným vědomím, že spolutvůrcem moravského sucha a tedy i předmětem analýzy je také náš vědecký tým.