Jak se dnes dělá regionální rozvoj

Přednáší: Vít Hrdoušek
Venkov je drtivá většina rozlohy našeho státu i Evropy a zásadně ovlivňuje, jaká bude kvalita života lidské populace i přírodních ekosystémů. Pro 21. století Evropská unie aplikuje nový komunitní nástroj pro rozvoj - metodu LEADER, do které dává miliardy EUR. Je tento přístup cenný a pomáhá vytvářet udržitelný rozvoj venkova?

Na toto téma bude diskutovat etnobiolog Vít František Hrdoušek, člen výboru Národní Sítě Místních akčních skupin ČR.