Kulturní dědictví zámeckých parků a jejich potenciál pro novodobou divočinu

Přednáší: Tomáš Kučera
Kulturní a přírodní hodnoty zámeckých parků odrážení sloh a styl období, kdy byly založeny resp. rekultivovány. Dnes uchovávají nejenom kulturní, ale i přírodní dědictví v podobě věkovitých stromů, cílených kompozic, kolekcí exotů, ale jsou i potenciálem novodobé divočiny uchráněné před zásahem zahradníka, lesníka či řezníka (dřevin). Právě arboristé mohou přírodě (paradoxně) jak nejvíc uškodit, tak pomoct. Památková péče je mediátorem stylu a způsobu obnovy. Není však zcela zřejmé, jakou roli reálně má, resp. měla by mít ochrana přírody a krajiny. Cílem semináře je hledání nástrojů, jejichž prostřednictvím lze usměrnit styl, metody a prostředky obnovy historických či historizujících parků.