Relativita hodnot v hudební kultuře

Přednáší: Pavel Klusák
Jak lze určovat hodnotu u hudebních děl - peněžní, ale i kulturní? A čím to, že hudba týchž parametrů je na určitém místě či v určitém okamžiku posvátná a jindy/jinde opominutelná? Hudba ceněná, odvážná, banální, mocenská, progresivní, zpátečnická: díky čemu získává určitá tvorba tyto atributy? A jak mluvit o hudbě v multikulturní společnosti? Pavel Klusák dokumentuje toto téma příklady ze současné hudby a hesly ze své prozaické příručky Uvnitř banánu. Videozáznam na přání přednášejícího nebude zveřejněn.