Transparent jako artefakt v ruském a východoevropském umění na konci 20. a začátku 21. století

Přednáší: Tomáš Glanc
Jedním z vyjadřovacích prostředků ideologií jsou hesla a jejich privilegovaným nosičem - transparenty. Jak napovídá samo označení, jejich cílem je učinit propagované sdělení zjevným - transparentním. Slogany na transparentech jsou přitom v některých případech nápadné nejen umístěním ve veřejném prostoru, nýbrž i svou lapidární a rafinovanou jazykovou formou, opírající se zároveň s pochopitelnou snahou o persuasivní jednoznačnost nejednou i o prostředky ze své podstaty umělecké.

Co se stane, když fenomén transparentu vezmou za svůj umělci a přivlastní si některé jeho rysy nebo intence způsobem, který umožní vznik docela nových významů, efektů a podnětů?

Referát tuto možnost zkoumá na několika konkrétních případech z oblasti Ruska a východní Evropy, kde tato problematika byla a v mnohém dosud zůstává obzvlášť naléhavá.