Smí být filosofie populární? Kontroverse mezi Friedrichem Schillerem a Johannem Gottliebem Fichtem (1795)

Přednáší: Alice Stašková
V létě roku 1795 došlo v historii německé filosofie k rozepři mezi dvěma význačnými představiteli idealistické filosofie - Schillerem a Fichtem. Od té doby diskuse o podstatě tohoto sporu neutuchá. Co bylo vlastně předmětem tohoto sporu? Byla to Schillerova teze, že pouze krása - a nikoli (jen) poznání - nás vede ke svobodě? Anebo otázka, nakolik je možné a případné, prostředkovat filosofické a vědecké poznání masám? Přednáška se soustředí především na druhou z obou odpovědí a ukazuje, že Schiller a Fichte předkládají na tuto otázku dvě různé odpovědi. Jejich spor se jeví ve světle dvou set let vývoje filozofie a vědy nadále jako aktuální.

(ze semináře nebyl pořizován videozáznam)