Rozhovor s Radanem Haluzíkem v Salonu Práva

O periferiích a knize Město naruby i periferiích globalizovaného světa.