3. studentský výjezd - Pec pod Sněžkou

Datum konání: 19. 11. 1998 - 22. 11. 1998
Místo konání: Pec pod Sněžkou

 

Ve dnech 19. - 22. listopadu 1998 se konal již třetí studentský výjezd Centra pro teoretická studia (CTS) UK v zcela zasněžené Peci pod Sněžkou. Výjezdu se zúčastnilo 14 studentů postgraduálního a magisterského studia přírodovědných i humanitních oborů. CTS v Peci zastupovali Magdalena Tichá, Dr. Václav Cílek, Dr. Zdeněk Kalva a ředitel centra Doc. Ing. I. M. Havel, který účastníky informoval o založení klubu studentů při CTS a o ostatních aktivitách centra.

Výjezd zahájil ve čtvrtek večer Václav Cílek svým tradičním proslovem na téma \"Kde jsme se to ocitli?\". Jelikož pohádkově bílá čepice Snežky lákala ven, studenti museli racionálně rozdělovat krátké (pod)zimní dny mezi vlastní pracovní program a hřebeny Krkonoš. Každý student si připravil obecně srozumitelnou přednášku na téma, kterému se věnuje a které bylo zajímavé i pro ostatní účastníky výjezdu.

 

Na výjezdu se svými příspěvky vystoupili:

Aleš Kuběna o experimentální matematice

Petr Bob o nevědomí, psychologii a kvantové motivaci studia mozku

Jaromír Adamec o problému vědomí a jeho uchopitelnosti vědeckým jazykem

Richard Kureš o objektivitě poznání a vědeckého jazyka

Michal Wittner o současných trendech v neuroscience

Helena Veselská o nedostatku komunikace a vzájemného pochopení v různých lékařských disciplínách a o vztahu duše/tělo očima medicíny

Pavla Koutská o čaji a kávě Milan Priedota o struktuře vody

Marie Pětová o Heidegrovi a matematičnu

Evžen Martinek o svědomí, Sokratovi a politice Zdá se, že přednášející obstáli a účastníky opravdu zaujali, protože neformální diskuse k mnohým tématům se protáhla často až do půlnoci.

 

Aktivity méně intelektuálního řádu byly zastoupeny následujícími, no dá se to tak říct, výlety: Pátek, 20. 11. , větrná smršt, zamračeno, chumelenice, teplota na hřebenu - 12° C. Skupina A (tedy bez běžek) absolvovala cílkovský výlet na Petrův důl. Skupina B (tedy s běžkami) se vydala na hřebenový okruh směr Výrovka, Liška, Zahrádky, Pec pod Snežkou. Sobota, 21. 11., jasno, nádherně, relativně teplo. Na všeobecné naléhání proběhl individuální výběh jak oběžkovaných tak \"bosích\", přičemž nejzdatnější účastníci si zopakovali páteční hřebenový zmrzlý okruh nebo doběžkovali až k Luční boudě. Zdá se, že třetí studentský výjezd při CTS UK znovu ukázal, že i studenti zdánlivě zcela mimoběžných oborů jako např. medicína, matematika, filozofie, fyzika či kognitivní vědy mohou a umí hledat společná témata i řeč a že tento mezioborový dialog může být pro ně obohacujícím.