O původu rostlin

Přednáší: Jakub Žárský
Rostliny patří v současné biosféře ke klíčovým organismům definujícím charakter celých biomů. Jejich evoluční původ je předmětem debat už dlouho, o příběhu jejich vzniku toho dodnes víme překvapivě málo. Současné poznatky paleontologie, geochemie, molekulární fylogenetiky a glaciální ekologie ukazují, že jejich původ pravděpodobně sahá do mnohem hlubší minulosti, než jsme si zvykli představovat na základě paleontologických nálezů prvních rostlin. Tento posun je zajímavý mimo jiné tím, že období, ve kterém docházelo ke štěpení linií suchozemských rostlin a jejich nejbližších příbuzných mezi zelenými řasami, bylo extrémně chladné. O co se tato perspektiva opírá? A jaké to má potenciální důsledky pro další vývoj výzkumu evoluce rostlin?