Ekologie obnovy a využití spontánní sukcese při obnově ekosystémů

Přednáší: Karel Prach
Ekologie obnovy je mladý, ale rychle se rozvíjející obor. Jeho praktické uplatnění ve formě projektů ekologické obnovy narušených nebo i zničených ekosystémů nabývá na významu. Příroda však často pracuje za nás, a tak se lze spoléhat i na přirozené procesy čili spontánní sukcesi. Budou uvedeny příklady od nás i ze světa s nastíněním obecných závěrů a doporučení.