Pravěké monumenty, rituální krajina a mytologický čas našich předků

Přednáší: Jan Turek
Nové archeologické objevy v oblasti Podřipska nabízí pozoruhodnou perspektivu duchovního a společenského života starých Evropanů. Výstavba eneolitických (4300-2300 př. Kr.) příkopových ohrazení jako „arén předků“ a „domů mrtvých“ v podobě pohřebních dlouhých mohyl vytváří v krajině pod Řípem jakousi mytickou síť, která se rozvíjela po dlouhou dobu a jejíž význam přetrval několik tisíciletí. Eneolitické monumenty a rituální krajina tak odráží společenský život a kosmologii našich předků, které navazují na archetypy z dob prvních zemědělců, jejichž mytologie přežívá i v mýtech starého Řecka, na které navazují duchovní hodnoty staré Evropy.