Možnosti a omezení radiouhlíkové datovací metody

Přednáší: Ivo Světlík
V plánovaném příspěvku budou presentovány principy radiouhlíkové datovací metody spolu se stručným historickým vývojem. Dále budou diskutována zjevná i méně patrná omezení a rušivé vlivy této metody. Rovněž zde bude uveden výčet vhodných analytických metod. Součástí připravované presentace bude také stručný přehled využití nedatovacích aplikací analýz 14C.