Vopěnkova Alternativní teorie množin v matematickém kánonu 20. století

Přednáší: Zuzana Haniková
Alternativní teorii množin rozvíjel Petr Vopěnka se spolupracovníky od 70. let 20. století, s cílem vypracovat novou teorii nekonečna (jako alternativu k teorii Cantorově). Přednáška představí matematické teritorium, do kterého Alternativní teorie množin přirozeně zapadá. Zmíníme jak předchozí Vopěnkovy práce v oboru teorie množin, tak i některé relevantní výchozí nebo paralelní práce autorů Th. Skolema, R. Parikha, A. Robinsona, M. Dummetta a dalších, a také některé práce z poslední doby, které Vopěnkovu alternativní teorii množin reflektují. Zároveň bude příležitost k zamyšlení se nad filozofickými motivacemi a osnovou této teorie, které jsou zejména v českém diskurzu často zdůrazňovány, a jejich možnou interakcí s popsanými matematickými souvislostmi.