Axiomatika elementární geometrie

Přednáší: Petr Kůrka
Alfred Tarski (1901-1983) sestavil axiomatiku elementární geometrie a ekvivalentní axiomatiku struktury reálných čísel. O nich dokázal, že jsou úplné a rozhodnutelné: existuje algoritmus, který rozhoduje, které věty v nich platí. V tom se tyto teorie výrazně odlišují od Peanovy teorie přirozených čísel. Ta podle Gödelových vět o neúplnosti není ani úplná ani rozhodnutelná.