Mezi dvěma světy. Poslední lovci a první zemědělci perspektivou archeologického výzkumu severočeských pískovců

Přednáší: Petr Šída

V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://zoom.us/my/ctsctvrtky
Proměna loveckého světa ve svět zemědělský proběhla na různých částech našeho území různou rychlostí. Archeologické výzkumy pískovcových převisů posledních desetiletí přinášejí překvapivé informace o dlouhodobé koexistenci obou světů. V přednášce si ukážeme, jak může archeologie zkoumat tak odlišné komunity a co z toho plyne pro archeologickou teorii.