Problém sladění umělé inteligence s lidmi


V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://zoom.us/my/ctsctvrtky
Umělá inteligence představuje transformativní technologii, protože se dokáže sama učit a inovovat. Díky tomu lze umělou inteligenci využít k vytváření kvalitativně nových produktů a služeb nebo ke zdokonalování těch stávajících. Pokud však AI nebude správně sladěna s lidskými hodnotami, může pro společnost přinést nová rizika a problémy. Proto je problematika sladění AI s lidskými hodnotami důležitým výzkumným problémem.
(Tuto anotaci napsal jazykový model GPT-3)