Emergence jako univerzální princip v kontextu hierarchické emergentní ontologie

Přednáší: Vladimír Havlík

V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://zoom.us/my/ctsctvrtky
V příspěvku se soustředím na některé aspekty navrhované koncepce v kontextu diskusí mezi redukcionismem a emergentismem a jejich odlišným pojetím vzájemných vztahů mezi celky a částmi. Pokusím se ukázat proč tzv. „redukcionismus v principu“ nelze považovat za uspokojivou metodologii ve srovnání s emergentismem, ale zároveň zmíním i důvody, proč je přijatelná a unifikující podoba emergence často popírána nejen z pozic fyzikalismu, ale i v rámci různých přístupů analytické metafyziky a filosofie vědy. Ukáži, že unifikované řešení je možné pouze překonáním tradičních dichotomií emergence, což je předpokladem pro jeho uplatnění jako univerzálního principu napříč různými vědními obory. Jeho konkrétní aplikace ve třech různých oblastech: buněčných automatech, kvantových Hallových jevech a neuronových sítích mysli vede ke zjištění, že výsledná metafyzika hierarchické emergentní ontologie hraje zásadní roli při sjednocování vědy, což je v rámci klasického redukcionismu nemožný úkol.