Demokracie v digitálním věku

Přednáší: Petr Špecián
Demokracie ve své liberální podobě představuje mnoha krizemi prověřený systém kolektivního rozhodování. Zároveň se však jeví stále více sužována politickou polarizací a populisticko-autoritářskými tlaky. K tomu lze přičíst rostoucí prominenci antropogenních rizik v čele se změnou klimatu, jejichž zvládnutelnost při spolehnutí se na demokratické rozhodovací postupy bývá předmětem obav. Těmto obavám navzdory se pokusím ukázat, že potenciál demokracie není zdaleka vyčerpán. Mojí centrální hypotézou je, že hlavní problém nepředstavuje demokracie sama, ale naše značně omezená schopnost efektivně prozkoumávat široký prostor možných demokratických institucionálních mechanismů a pružně adaptovat stávající systém novým výzvám. Budu proto hledat způsoby, jak tento problém adresovat, a to za využití nástrojů a technologií, které nabízí počínající digitální věk.