Středoevropský trh v raném novověku - pohyb lidí, zboží a financí

Přednáší: Marie Buňatová
Výzkumy ekonomických historiků posledního čtvrtstoletí poukazují na to, že evropský trh byl v 16. století vnitřně propojen mnohem těsněji, než se dosud předpokládalo. To se ale netýkalo jen velkých center, jako byla přístavní města Lisabon, Antverpy, Hamburk, či metropolí jako Milán. Prostřednictvím transregionálních obchodních sítí, propojujících obchodníky z vzájemně vzdálených regionů, probíhal dálkový obchod také ve vnitrozemí střední Evropy. Na semináři se zaměřím na představení těchto sítí, v nichž velký význam hrála jak mobilita podnikatelů, tak transfer financí a zboží.