Mýtus nekonečno

Přednáší: Peter Zamarovský
Pojem nekonečna byl znám ve starém Egyptě, v Řecku i v Indii. Avšak pokusy zařadit nekonečno do matematiky narážely na nepřekonatelné problémy. Mnoho myslitelů proto existenci nekonečna odmítalo. Uznání existence nekonečna přišlo až se sv. Augustinem, který opřel svůj důkaz nekonečna o vševědoucnost Boží. Nicméně Augustinův „důkaz“ nekonečna matematikům moc nepomohl. O nekonečnu pak začat seriózně uvažovat Rodrigo de Arriaga, Bernadr Bolzano. Koncem 19. století Georg Cantor vytvořil teorii nekonečných množin. Byla tím otázka matematického nekonečna vyřešena? A co nekonečno ve světě fyzickém?