Počátky a konce dějin. Režimy historicity 18. století a přítomnosti

Přednáší: Václav Smyčka
I čas má své dějiny. Každá společnost si skrze historicky proměnlivé „režimy historicity“ nastavuje pro sebe nejvhodnější vztah mezi tradicí a inovací. Václav Smyčka ve své přednášce propojí výzkum počátků moderního historického vědomí v 18. století, kterému se věnoval v knize Objevení dějin, s úvahami nad vnímáním historického času v naší přítomnosti.