Archeologické výzkumy v Řecku (Porti-Miamou, Kréta a Asklepion na Paru) - prameny, metody a předběžné výsledky

Přednáší: Tomáš Alušík
Projekt "Porti-Miamou" je zaměřen na povrchový průzkum a dokumentaci dvou prehistorických lokalit (s kolektivními hrobkami a sídlišti) Porti a Miamou na jižní Krétě a jejich nejbližšího okolí. Je při něm využíván multidisciplinární přístup s kombinací archeologických, architektonických 3D zobrazovacích a geochemických metod. Projekt na ostrově Paros je zaměřen na nové studium lokality Asklepieion (posvátného okrsku antického boha medicíny Asklépia), částečně vykopané O. Rubensohnem v letech 1898-99. Jediná publikace z roku 1902 odpovídá standardům tehdejší doby. Nové studium lokality zahrnuje přezkum stávajících, alespoň částečně publikovaných artefaktů (nápisy, skulptura, některé fragmenty architektonických článků) i identifikaci nových, dosud nepublikovaných artefaktů (především keramika, terakoty, fragmenty skulptury a architektonické články).