Noc vědců - Člověk a příroda v čase

Program Centra pro teoretická studia UK

V tomto mezioborovém komponovaném pásmu vyprávění se návštěvníci dozvědí, jak lidé vnímali čas v minulosti a jak s ním zachází dnes. Budeme sledovat variabilitu plynutí do času v přírodě i v lidské společnosti. Zahledíme se i do vesmíru abychom si představili dimenzi lidského času v kontextu času kosmického. Můžete se těšit na tyto příspěvky:

17:00 Jan Palouš: Kde končí Sluneční soustava a začíná Mléčná dráha

17:35 Jan Turek: Čas živých, čas mrtvých a čas mytologický: Archeologické sondy do časů našich předků

18:10 Karolína Pauknerová: Minulost: jak se usazuje, vynořuje a mizí

18:45 Petr Pokorný: Velké zrychlení

19:20 Václav Cílek: Rytmus a čas v geologii