Výpočty na přehradách Vltavské kaskády

Přednáší: Jan Zeman
Výstavba přehrady přináší problémy z technické praxe, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, vyžadujícími numerické řešení. Od roku 1953 se oddělení parciálních diferenciálních rovnic Matematického ústavu ČSAV zabývalo po dobu dvou let výpočty teplotního pole přehradních hrází. Všechny tyto výpočty (3 miliony aritmetických operací) prováděl tým výpočtářů na mechanických kalkulačkách. Hlavní osobností byl Ivo Babuška, vedoucí oddělení, zakladatel časopisu Aplikace matematiky a konferencí Equadiff (zkratka differential equations) tradičně organizovaných v různých městech Československa. Z dalších známých matematiků zmíníme Jaroslava Kautského, Ladislava Mejzlíka, Jindřicha Nečase, Karla Rektoryse, Milana Prágera a Emila Vitáska.