Dědictví středověkých plužin v ČR

Přednáší: Václav Fanta
Jedním z významných (byť často opomíjených) fenoménů středoevropské kulturní krajiny jsou pozůstatky historických plužin, viditelné ve formě mezních pásů. Plužiny mají význam jak přírodní (zadržování vody v krajině, specifické habitaty), tak kulturně-historický (pozůstatky středověké kolonizace, doklady dřívějšího zemědělství), tak estetický (vytvářejí specifický "obraz krajiny"). Přednáška se zaměří na základní popis hodnot těchto systémů, historii jejich zkoumání v ČR, prezentaci nedávných archeologických výzkumů, vliv přírodních podmínek na výskyt různých typů plužin i otázky týkající se možností ochrany.