Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Přednáší: Stanislava Musilová
Seminář se bude věnovat stejnojmenné publikaci zkoumající kriminalitu jedince prostřednictvím komunikačních strategií v kontextu modernizující se společnosti a nahlížející ji pomocí analytické kategorie gender. V návaznosti na osvícenecky racionální kalkul se proměňují kdysi stabilní kategorie, jako jsou zločin, vina a trest, a zločinné jednání je nově podmíněno svobodnou vůlí jedince, který si je vědom překročení platných norem. Proměňují se také vězeňské instituce, které se stávají prostorem pro výkon trestu, jehož podstatou je odnětí svobody. Autorka se zaměřila na internační zařízení určené ženám, kde sleduje genderově specifické rysy charakteru trestné činnosti odsouzených žen. Stereotypizované výpovědi trestněprávních pramenů pak umožnily prezentovat složitou síť sociálních vazeb a kriminalizované jednání ukázat jako jednu z forem sociální komunikace, kde na jedné straně stojí obrana jednotlivce před trestním stíháním a na straně druhé veřejná kontrola sociálního prostoru.