Demonstratio ocularis versus experimentum mentale u Valeriana Magni

Přednáší: Tomáš Nejeschleba
V roce 1647 uskutečnil Valerian Magni experiment, kterým dokázal existence vakua. Jeho popis pak vydal pod názvem Demonstratio ocularis, tedy nehovoří o experimentu, nýbrž o “důkazu” prostřednictvím vidění. Termín “experimentum” Magni používá ve zcela jiném kontextu (experimentum mentale), když hovoří o reflexivním rozumovém poznání. V přednášce se budu věnovat Magniho pojetí experimentu v kontextu teorie smyslového a rozumového poznání i v souvislosti s rozvojem raně novověké filosofie a vědy.