Aprílový seminář 8: Filosofie českého bigbeatu

O čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet. Tak to vidí Tractatus logico-philosophicus raného Wittgensteina, který přednášející s oblibou nepřesně cituje. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Tak to vidí titul knihy Vojtěcha Kolmana, kterou přednášející zřejmě do svého vystoupení nestihne přečíst. Jak na sebe nasedá jazyk a svět? Jak na sebe nasedá píseň a realita? Jak se obouvá skutečnost do textu? Kde končí jazyk a začíná řeč? Kde přechází chtonické v tektonické? O čem se nedá mluvit, o tom se musí Mu Je Ha, G NN G, Pistjé cié psi side cjedededet...