Fenomenologie (v) antropocénu: "bytí v možnosti" perspektivou vztahu k budoucnosti

Přednáší: Eliška Fulínová
Problematika času se při promýšlení konceptu antropocénu ukazuje jako klíčová v mnoha různých kontextech a na různých rovinách. V přednášce se zaměřím na otázku možných vztahů k budoucnosti. S oporou v myšlení M. Heideggera, G. Bachelerda a J. Patočky se pokusím načrtnout základy, na kterých by snad mohlo být možné konstruovat vztah k budoucímu odlišně než za pomoci apokalyptických, nebo naopak progresivisticko-utopických narativů. Centrální bude promýšlení potenciality a bytí v možnosti, které umožní nejen prostě chápat budoucnost jako otevřenou, ale vztahovat se k ní z otevřenosti, která je pro ni i pro nás zcela podstatná.