Environmentální dějiny a historická ekologie: jak najít místo pro přírodu v dějinách a pro člověka v přírodě

Přednáší: Péter Szabó
V posledních desetiletích můžeme ve vědě sledovat dva protichůdné trendy. Na jedné straně rostoucí oborová specializace stále více ztěžuje mezioborovou komunikaci, zejména mezi přírodními a humanitními vědami. Na druhé straně si mnozí vědci uvědomují, že jednotlivé obory mohou jen stěží porozumět složitým jevům. Má však skutečně smysl hledat společný jazyk a výzkumný rámec mezi obory? Pokud ano, jak na to? Historická ekologie a environmentální historie jsou úzce spjaté disciplíny, obě mají ambici porozumět interakcím člověka a přírody v minulosti. Na několika příkladech převážně z lesního prostředí ukážu, jak tyto dva obory pomáhají pochopit společnou historii lidských společností a přírodních ekosystémů.