Mosaická fyzika: Jedna z cest raně novověké přírodní filosofie

Přednáší: Jan Čížek
Přednáška bude zaměřena na představení jedné z variant raně novověké přírodní filosofie, tzv. mosaické (či mojžíšovské) fyziky. Za její kořeny lze považovat dobové zpochybnění významu aristotelismu pro poznání světa na jedné straně a nástup evropské reformace vyzdvihující instruktivnost Bible v jejím doslovném znění na straně druhé. Diskutována budou základní témata, jimiž se reprezentanti mosaické fyziky zabývali, od kosmogonie po přírodopis, s cílem zodpovědět otázku, nakolik lze v jejich případě hovořit o jednotném a životaschopném přírodně-filosofickém hnutí.