Zvukové kulturní dědictví v ČR

Přednáší: Iva Horová
Příspěvek má za cíl seznámit s dlouhodobou i aktuální situací v oblasti péče o zvukové nahrávky, poukáže na pozitiva a na hlavní problémy, představí obsah monografie Archiv, který nebyl a nastíní možnosti řešení.