Anatomie konfliktu

Přednáší: Otakar Foltýn
Teorie moderního válečnictví jako východisko k porozumění bezpečnostnímu prostředí současnosti.