Makrolitické artefakty - klíčový pramen v archeologii

Přednáší: Jaroslav Řídký
V přednášce budou prezentovány neobyčejně široké možnosti, jaké nabízí studium takzvaných makrolitů. Mezi makrolity patří široká škála kamenných artefaktů ze specifických surovin, používaných pro různé úpravy potravin a výrobu předmětů. Jak bude ukázáno, při zapojení různých vědních disciplín lze studiem těchto artefaktů odhalit adaptační a subsistenční strategie, socio-ekonomické vztahy, ale i rituální zvyklosti minulých společností.