6th Academic Advisory Board Meeting - Churáňov

Date: 14. 10. 1994 - 16. 10. 1994
Venue: Churáňov

Preludium: V. Cílek - Kde jsme se to octli

 

Tematické příspěvky:

M. Palouš - Kosmopolis

B.Velický + Z.Kalva - Pohledy na kvantovou fyziku

R. Zahradník - Chemická reaktivita na konci 20. stol.

A. Markoš - Struktura času v živých organismech

I. Šetlík - Biotechnologie a sluneční aktivita

S. Komárek - Svět očima biologa

J. Moural - Jan Patočka a dějiny

M. Palouš - Kosmopolis

J. Fiala - O jistotě

M. Mráz - O Aristotelově pojetí času

J. Bouzek - (o presokraticích)

B. Velický - (o semináři z kvantové mechaniky)

Debatní téma: Cesty k transdisciplinárnímu myšlení (diskuse o smyslu a poslání CTS – úvod I. M. Havel)

Videoklipy: Pád komety na Jupiter (uvádí J. Palouš) Vědění o nevědění Sira Karla Poppera (uvádí C. Höschl) František Bílek (V. Cílek)