8. výjezd VR, CTS a hostů - Karlovice

Datum konání: 27. 10. 1995 - 29. 10. 1995
Místo konání: Karlovice

Preludium: V. Cílek - Kde jsme se to octli

 

Tematické příspěvky:

J. Sokol - Čas fyzikální a čas biologický

T. Halík - Mystika a nihilismus

Pavel Kouba - Nihilismus a vůbec

E. Gál - Kultúrne diferencie a kognitívny vzťah k svetu

R. Kotecký - Bedřich Pospíšil a kvantová teorie pole

V. Krupa - Kategorie prostoru v pohledu etnolingvistiky

Z. Pinc - Je věda alternativou k šamanství?

Debatní témata: Teorie, pozorování, experiment: pokus o ladění pojmů (I. Chvatík j.h., J. Sokol) O relativismu (Z. Neubauer)