9. výjezd VR, CTS a hostů - Smraďavka

Datum konání: 24. 5. 1996 - 26. 5. 1996
Místo konání: Smraďavka

Preludium: V. Cílek + Z. Neubauer Kde jsme se to octli

Tematické příspěvky:

C. Höschl + J. Libiger - Novinky z biologie mysli

H. Hlaváčková - Mistr Vyšebrodský

Z. Neubauer - Zrození objektivní reality z ducha – geometrie v pozdně gotickém a renezančním umění a její zánik v realitě virtuální

F. Slanina - Samo sebe organizující kritično

J. Palouš - Divy nebeské

J. Fiala - Pocta pánovi z Quartu

Tématický celek: Už víme něco o čase? (I. Chvatík, J. Sokol, I. M. Havel, J. Moural)