2. studentský výjezd - Nová Rabyně

Datum konání: 19. 2. 1998 - 22. 2. 1998
Místo konání: Nová Rabyně, Parkhotel
Zde slyšte detailní informace k blížícímu se výjezdu studentů CTS konaném v Parkhotelu na Nové Rabyni. Zmíněná lokalita se nachází na pravém břehu Vltavy, v kopcích nad zdí Slapské přehrady. Odjezd bude hromadný a to mikrobusem a autíčky seniorů CTS, co s námi pojedou. Sraz účastníků bude 19. února v 16 hodin 30 minut nahoře v CTS. Odjedeme čtvrthodinu poté, abychom stihli večeři. O ubytování bude postaráno ve dvoulůžkových pokojích. Při příjezdu se bude vybírat od každého 200 Kč jako příspěvek na bydlení a stravu. Co se programové náplně týče, podstatnou část výjezdu strávíme nasloucháním našim vlastním (cirka půlhodinovým) exposé, jejichž hlavním cílem je dovolit i neodborníkům nahlédnout do kuchyně specialistů. Jelikož bychom však také rádi vyzdvihli důležitost obecného poznání, které vytváří přirozené mantinely každého rozumného výzkumu, bude tentokrát diskuse vedena poněkud jiným způsobem, než jaký jsme zažili na předcházejícím výjezdu. Představa je taková, že každý z hovořících si před svým proslovem napíše na blánu zpětného projektoru jednu jasně formulovanou, dostatečně obsažnou a přitom obecně srozumitelnou myšlenku, kterou pak bude ve svém projevu obhajovat. Kromě blahodárné srozumitelnosti tím snad také zaručíme, že debata nebude odbíhat od téématu. Tak jak se již stalo dobrým zvykem na podobných akcích, půjdeme také na krátký výlet. Cíl zatím není jasný, neb v okolí není příliš pozoruhodných pamětihodností (nepočítáme-li pomník megalomanismu minulé doby, kterým je sama Slapská přehrada). Celá akce končí v neděli 22. února obědem a hromadným odjezdem do Prahy. Tam přijedeme zhruba okolo třetí hodiny odpoledne. Pro ty, kteří se nemohou či nechtějí přijíždět hromadně, je zde zběžná informace o možných způsobech dopravy do Rabyně. Nejjednodušší je jet autobusem na Slapy, který buď jede až do Rabyně, nebo se musí dojít pěšky. Co se spojení na Slapy týče, vím, že autobusy do Sedlčan Vás vyklopí na křižovatce nad Štěchovickým kopcem a tam snad křižuje autobus jedoucí dolů na přehradu. Možná existuje i přímé spojení. Vlakové spojení není prakticky žádné, pokud ovšem nejste ochotni vláčet se z Davle pěšky. Potom ale nezapomeňte, že je potřeba dostat se (aspoň přes jednu) řeku.