Proč S´-ma Čchien vytvořil Š´-ťi a co vlastně Š´-ťi znamená pro čínskou historiografii?

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Olga Lomová
S´-ma Čchien (145?-86? př.n.l.) je autorem spisu s názvem Š´-ťi (podle zavedeného překladu do českého jazyka „Zápisy/Zápisky historika“). Dnes je tento spis označován za první dílo čínské historiografie a jeho autor je považován za „historika“ (š´) a zakladatele čínské historiografie, za vzor seriózní historické práce usilující o „objektivní obraz minulosti“. Není pochyb o tom, že spis obsahuje množství historického materiálu a stal se vzorem pro pozdější čínskou historiografii, včetně oficiálních dynastických kronik, nicméně při bližším seznámení s tímto dílem v jeho historických souvislostech se ukazují také odlišné rysy S´-ma Čchienova spisu. Přednáška se bude věnovat okolnostem vzniku Š´-ťi, jak o nich hovoří sám autor, a dále tomu, co vlastně S´-ma Čchien přináší pro „objektivní obraz“ čínských dějin.