Identita: mezi násilím a etikou odpovědnosti

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Kateřina Zábrodská
Sociální vědy opouštějí pojetí identity jako trvalé a celistvé esence, a namísto toho ji definují jako nejistý proces, na udržení jehož stability a koherence jsme nuceni neustále pracovat. Hovoří o „performanci“ identity, která spočívá v přebírání ustálených diskurzů a kulturních praktik vztahujících se k věku, genderu, zdraví, sexualitě a dalším osám identity. Ustanovování žádoucí identity vyžaduje opakované vymezování se proti „těm druhým“, na nichž jsou vykonávány nejrůznější formy násilí: znevažování, sociální vyloučení, verbální a fyzické násilí. Přednáška bude z perspektivy poststrukturální teorie pojednávat o provázanosti mezi každodenním „děláním“ identity, mocí a násilím ve vybraných sociálních kontextech (škola, pracoviště). V návaznosti na to bude diskutováno, jaká řešení problému násilí předkládá poststrukturální etika a jaké jsou její možnosti fenomén násilí ovlivnit.