Analýza časových řad (nejen) v chemickém inženýrství

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Jiří Drahoš
Přednáška se zabývá základními metodami analýzy časových řad, včetně srovnání jejich vhodností pro řešení praktických inženýrských problémů. Budou stručně komentovány metody lineární analýzy (amplitudová, korelační a spektrální analýza, parametrické přístupy), fraktální analýza a využitelnost nelineárních metod (rekonstrukce atraktoru ve fázovém prostoru, kvantifikace chaosu apod.).