Kognitivní vědy a problémy filosofie společenských věd

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Martin Paleček
Když Tooby a Cosmides publikovali svůj dnes již slavný článek Psychological foundations of culture, na první pohled se mohlo zdát, že jde jen o příspěvek do diskuze mezi evolučními psychology. Aspirace tohoto článku jsou však daleko vyšší. Cílem tohoto velmi dobře a ostře formulovaného útoku se stali tzv. konstruktivisté. Článek tak předznamenal další kolo sporu o metodu ve společenských vědách. Ve svém příspěvku se snažím ukázat, v čem je tato kritika sice oprávněná, jak ale ve svém výsledku nepřináší to, co by si (nejen) evoluční psychologové přáli, tj. přiblížení se standardům věd přírodních.