Charles Sander Peirce: Sémiotika v jiném kontextu

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Miroslav Petříček
Ch. S. Peirce je sice nejznámější jako původce rozlišení znaků na ikon-index-symbol, avšak jeho teorie znaků je srozumitelná jen z celkového kontextu jeho díla. Tedy například v rámci jeho evoluční nauky o kategoriích a v rámci jeho ontologie (firstness, secondness, thirdness).