Anthyfairesis aneb Eukleidův algoritmus v Platónových dialozích

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Petr Kůrka
Metoda anthyfairesis hledání společné míry dvou veličin (dnes známá jako Eukleidův algoritmus) se stala pro Platóna vzorem, na kterém založil dialektickou metodu vymezování pojmů. V návaznosti na britského matematika D.H.Fowlera to dokládá řecký matematik S.Negrepontis na dialozích "Theaitétos", "Sofistés" a "Politikos".