Fenomén krize

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Jan Payne
Osvícenství probudilo v člověku naději v to, že se jednou všechny krize podaří vymýtit: očekával se věčný mír, konec chudoby i vyléčení všech chorob na základě racionálního lékařství. Zdá se, že současnost dospívá k pochopení toho, že krize se nepodaří odstranit nikdy, poněvadž krize je integrální součástí života vůbec. Ovšem odmítnout jen kvůli tomu veškerý rozum vůbec po způsobu romantiků by bylo naivní stejně tak. Je třeba naučit se krizím čelit a překonávat je. K něčemu takovému je člověk dokonce vybaven mimořádným způsobem a jde jen o to s tím začít pracovat. Jedním z důsledků je i změna pojetí zdraví a potažmo medicíny samotné.